WMO-pas

Hoe kom ik aan een Wmo-pas?
Deze kunnen worden aangevraagd bij uw gemeente.

Hoe lang duurt het om een Wmo-pas te krijgen?
Nadat u een Wmo-pas heeft aangevraagd en eventueel bent gekeurd, ontvangt u de Wmo-pas na ca. 2 weken.

Hoe verleng ik mijn Wmo-pas?
Uw pas hoeft niet te worden verlengd, hij is geldig zolang er CVV is.

Moet ik een foto meenemen voor de Wmo-pas?
Ja, deze wordt op uw pas geprint.

Kunnen mijn gezinsleden/ partner/ vriendin/ buurvrouw ook een CVV- pas krijgen?
Indien zij hiervoor geïndiceerd zijn wel. Anders niet. Wel kunnen zij meereizen tegen het openbaar vervoerstarief. Kijk voor meer informatie bij “OV reizigers”.

Wat kost een Wmo-pas?
De Wmo-pas is helemaal gratis.

Als ik nog géén Wmo-pas heb, mag ik dan al reizen?
Ja, maar nog niet tegen het gereduceerde tarief. Dat kan pas als u uw Wmo-pas heeft.

Hoe weet ik of mijn pas al aan mij verzonden is?
Bij de aanvraag van uw pas krijgt u te horen wanneer u de pas ongeveer kunt verwachten, dit duurt ongeveer 2 weken. Heeft u de pas dan nog niet ontvangen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Kan ik ook op rekening reizen of moet ik contant betalen?
Alle pashouders kunnen een opdracht tot automatische incasso ondertekenen, waarmee de vervoerder de door u te betalen bedragen kan afboeken van uw bank-of girorekening. Mocht u het niet eens zijn met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u binnen 8 weken uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten.

Hoe weet ik of de door mij ondertekende incasso-opdracht is verwerkt?
Nadat u het formulier heeft verzonden zal de informatie binnen twee werkdagen zijn verwerkt. Bij uw eerstvolgende ritreservering kan de telefonist(e) u direct mededelen of de incasso voor u is geactiveerd.

Hoeveel zones mag ik reizen?
U mag maximaal 5 zones reizen.

Zijn de reguliere OV zones van toepassing?
Ja.

Ik heb nu een vergoeding voor mijn eigen auto, is het CVV voor mij ook van toepassing?
Dit is per gemeente verschillend. U krijgt na medische indicatie of een Wmo-pas of een vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto.


Mocht uw vraag hier niet tussen staan, kunt u uiteraard altijd contact met de vervoerder opnemen.
Info 0900-9988778. U betaalt uw gebruikelijke gesprekskosten.