Vragen?

Mocht uw vraag hier niet tussen staan, kunt u uiteraard altijd contact met de vervoerder opnemen.
Info 0900-9988778. U betaalt uw gebruikelijke gesprekskosten.

 

Algemeen

Wat is CVV of GroeneHartHopper?
GHHDe GroeneHartHopper is een vorm van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). De GroeneHartHopper combineert het vervoer van OV-reizigers en het vervoer van mensen, die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op grond van hun functiebeperking geïndiceerd zijn voor een Wmo-pas voor het CVV. Dit vervoer is op afroep beschikbaar waarbij pashouders tegen een gereduceerd tarief van deur tot deur kunnen reizen. De GroeneHartHopper rijdt met busjes en taxi’s.

Sinds wanneer rijdt de GroeneHartHopper?
De GroeneHartHopper wordt vanaf mei 2019 gereden door Personenvervoer Wegman.

Zijn mijn persoonsgegevens beschermd?
Ja, de vervoerder moet de Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen.

Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de gemeenten (en Provincie) en de vervoerder?
Deze afspraken staan beschreven in het vervoersreglement lezen.
 

Rijtijden

Van hoe laat tot hoe laat kan ik reizen met de GroeneHartHopper?

 • Maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 01.00 uur;
 • Zaterdag en zondag: 07.00 tot 01.00 uur.

In ieder geval met aansluiting op de eerste en de laatste OV-bus of trein.
 

Begeleiding

Ik heb een begeleider. Moet deze ook betalen?
Nee, als u geïndiceerd bent voor (medische) noodzakelijke begeleiding, betaalt de begeleider niets.

Ik kan niet zelfstandig reizen. Kan ik dan ook gebruik maken van het CVV?
Ja, maar alleen als u op medische indicatie een begeleider gratis meeneemt.

Krijgt de (verschillende) begeleider(s) ook een pas of wordt dit op de Wmo-pas gemeld?
Nee, de begeleider(s) krijgt geen speciale pas en het wordt niet op de Wmo-pas vermeld vanwege de privacy. De vervoerder ziet het wel in zijn gegevens.

Is de OV-begeleiderskaart geldig in het CVV?
Ja, de OV-begeleiderskaart is geldig in de Hopper.

Wanneer kom ik in aanmerking voor sociale begeleiding?
Iedereen met een Wmo-pas kan maximaal 20 keer per jaar een sociaal begeleider meenemen. U betaalt beiden het Wmo-tarief.
Aan de sociaal begeleider zijn wel wat voorwaarden verbonden:

 • Beide personen reizen van en naar het zelfde adres;
 • Maximaal 1 sociaal begeleiding per adres;
 • De reservering wordt tegelijk gemaakt;
 • De sociaal begeleider mag geen reiziger zijn met een Wmo-pasje;
 • De sociaal begeleider dient zelfstandig te kunnen reizen en mag niet rolstoel gebonden zijn.

 

Ritpraktijk

Hoe weet ik of de rit die ik wil gaan maken binnen de 5 zones valt?
Een rit van 5 zones komt ongeveer overeen met 20 kilometer. Om te weten of u binnen de 5 zones blijft kunt u het volgende nummer bellen: 0900 9988 778. Als uw vertrekadres en aankomstadres zich binnen de regio Midden-Holland bevinden, kan het soms voorkomen dat u toch meer dan 5 zones reist. Dit is een uitzonderig die wordt gemaakt omdat een aantal zonegrenzen ongunstig lopen.

Mag ik in mijn scootmobiel blijven zitten als de taxibus aan het rijden is?
Nee, om veiligheidsredenen moet u een transfer naar een gewone taxistoel maken.

De chauffeur brengt mij van deur tot deur. Is deze deur de voordeur van mijn flat op de achtste verdieping?
Nee, deze deur is de eerste deur van een gebouw (portiek, winkeldeur). Dus ingeval er sprake is van een flatgebouw, bejaardenflat, verpleeghuis, portiekwoning etc. geldt dat “de deur” de eerste deur beneden is van het gebouw waarin een woning zich bevindt.

Mag ik vragen naar een 4-persoons taxi in plaats van een taxibus?
Nee. Wilt u niet met een taxibusje mee, dan mag de chauffeur u laten staan. U dient dan een reguliere taxi te bellen.

Word ik rechtstreeks naar mijn bestemming gebracht?
Nee, er mag bij een rit van 2 zones max. 15 minuten worden omgereden om andere passagiers op te halen of af te zetten. als u verder rijdt dan 2 zones geldt een maximale tijd voor het omrijden van 30 minuten.

Word ik exact op het bestelde tijdstip opgehaald?
Nee, de taxibus kan van één kwartier voor tot één kwartier na het afgesproken tijdstip u ophalen.

Blijft de bus wachten als ik nog niet klaar ben?
Ja, maar slechts 3 minuten omdat er ook andere passagiers opgehaald of weggebracht worden, moet u klaar staan als de taxibus komt.

Moet ik gebruik maken van de veiligheidsriemen?
Indien aanwezig, ja.

Zijn er vaste op-en afstapplaatsen in de regio?
Nee, maar is ook niet nodig. U kunt de taxicentrale precies aangeven waar u wilt in- of uitstappen

Kan ik ook met mijn electrische rolstoel in het voertuig?
Ja.

Kan ik mijn blindengeleidehond of SOHO meenemen?
Ja.

Helpt de chauffeur bij het in en uitrijden van mijn rolstoel/scooter?
Ja.

Kan ik met een Wmo-pas ook reizen met Valys?
Nee, Valys is een ander vervoerssysteem.

Wat is de terugbelservice?
De terugbelservice is een extra dienst die de vervoerder levert. U kan dan worden gebeld door de taxi dat hij onderweg is naar u toe. U kunt dan rustig nog uw jas aandoen en naar beneden lopen. U dient wel het juiste telefoonnummer bij de bestelling achter te laten. Ook kan u op uw mobieltje worden teruggebeld.
 

Rit bestellen

Kan ik op het boekingsnummer van de ritten ook algemene informatie opvragen?
Ja, op het boekingsnummer 0900 9988 778 kunt u ritten bestellen, informatie vragen over de bestelde rit en algemene informatie opvragen.

Wat zijn de reserveringstijden?
Reserveringstijden:

 • Gewone ritten: 4 uur. Als u binnen vier uur opgehaald wil worden; bespreekt de vervoerder met u of een alternatieve ophaaltijd mogelijk is;
 • Ritten vanaf stations: 15 minuten;
 • Ritten vanaf het GroeneHartZiekenhuis te Gouda: 30 minuten.

Kan ik vooruit ritten bestellen op vaste dagen en tijden?
Ja, desnoods een jaar vooruit. Houd u er dan wel rekening mee dat als er feestdagen op deze dagen vallen, op die dag de rit niet automatisch wordt doorgepland.

Als ik een rit bestel, word ik dan alléén in de taxi(-bus) vervoerd?
Nee, u kunt met andere passagiers gecombineerd vervoerd worden.

Ik ben slechthorend. Kan ik ook ritten bestellen?
Ja, u kunt via internet of per fax of teksttelefoon bestellen.
 

Prioriteitsritten

Wmo-pashouders kunnen middels prioriteitsritten een aankomsttijd reserveren. Ritten met de volgende bestemmingen worden aangeduid als prioriteitsritten:

 • Rit naar een begrafenis of crematie;
 • Rit naar een burgerlijke en/of kerkelijke huwelijksinzegening;
 • Rit naar religieuze vieringen/dienst in een officieel gebouw (o.m. kerk en moskee);
 • Rit naar een uitreiking van een Koninklijke onderscheiding;
 • Rit naar een uitreiking van een erkend schooldiploma.

Indien u een prioriteitsrit wilt reserveren, geeft de centrale deze rit een prioriteitsstatus mee. Voor een prioriteitsrit geldt een vooraanmeldtijd van minimaal vierentwintig uur voorafgaand aan de gewenste aankomsttijd.

De vervoerder garandeert de aankomsttijd (bij reguliere ritten mag de taxi 15 min te vroeg of te laat komen), met een maximale vervroegde aankomsttijd van vijftien minuten.
 

Wmo-pas

Hoe kom ik aan een Wmo-pas?
Deze kunnen worden aangevraagd bij uw gemeente.

Hoe lang duurt het om een Wmo-pas te krijgen?
Nadat u een Wmo-pas heeft aangevraagd en eventueel bent gekeurd, ontvangt u de Wmo-pas na ca. 2 weken.

Hoe verleng ik mijn Wmo-pas?
Uw pas hoeft niet te worden verlengd, hij is geldig zolang er CVV is.

Moet ik een foto meenemen voor de Wmo-pas?
Ja, deze wordt op uw pas geprint.

Kunnen mijn gezinsleden/ partner/ vriendin/ buurvrouw ook een CVV- pas krijgen?
Indien zij hiervoor geïndiceerd zijn wel. Anders niet. Wel kunnen zij meereizen tegen het openbaar vervoerstarief. Kijk voor meer informatie bij “OV reizigers”.

Wat kost een Wmo-pas?
De Wmo-pas is helemaal gratis.

Als ik nog géén Wmo-pas heb, mag ik dan al reizen?
Ja, maar nog niet tegen het gereduceerde tarief. Dat kan pas als u uw Wmo-pas heeft.

Hoe weet ik of mijn pas al aan mij verzonden is?
Bij de aanvraag van uw pas krijgt u te horen wanneer u de pas ongeveer kunt verwachten, dit duurt ongeveer 2 weken. Heeft u de pas dan nog niet ontvangen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Tot op heden heb ik geen Wmo-vervoersvergoeding ontvangen, omdat mijn inkomen te hoog was. Kan ik nu ook een Wmo-pas aanvragen?
Jawel, in het CVV is er geen inkomensgrens meer en kan iedereen een Wmo-pas aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Kan ik ook op rekening reizen of moet ik contant betalen?
Alle pashouders kunnen een opdracht tot automatische incasso ondertekenen, waarmee de vervoerder de door u te betalen bedragen kan afboeken van uw bank-of girorekening. Mocht u het niet eens zijn met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u binnen 8 weken uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten.

Hoe weet ik of de door mij ondertekende incasso-opdracht is verwerkt?
Nadat u het formulier heeft verzonden zal de informatie binnen twee werkdagen zijn verwerkt. Bij uw eerstvolgende ritreservering kan de telefonist(e) u direct mededelen of de incasso voor u is geactiveerd.

Hoeveel zones mag ik reizen?
U mag maximaal 5 zones reizen.

Zijn de reguliere OV zones van toepassing?
Ja.

Ik heb nu een vergoeding voor mijn eigen auto, is het CVV voor mij ook van toepassing?
Dit is per gemeente verschillend. U krijgt na medische indicatie of een Wmo-pas of een vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto.
 

OV-reizigers

Komt er een speciale pas voor iedereen?
Nee, alleen een pas voor Wmo-geïndiceerden. Daarnaast kunt u een pas aanvragen als u veel reist als OV-reiziger. Dat vergemakkelijkt het boeken en u kunt automatische incasso aanvragen. Voor verstrekking van een OV-pas kunt u alleen terecht bij de vervoerder via telefoonnummer: 0900 9988 778.

Hoe moet ik betalen?
U kunt contant betalen of per automatische incasso.

Hoe weet ik of de door mij ondertekende incasso-opdracht is verwerkt?
Nadat u het formulier heeft verzonden zal de informatie binnen twee werkdagen zijn verwerkt. Bij uw eerstvolgende ritreservering kan de telefonist(e) u direct mededelen of de incasso voor u is geactiveerd.

Zijn alle OV-kortingen van toepassing?
Nee, wel worden gereduceerde tarieven berekend.

Hoeveel zones mag ik reizen?
Maximaal 5 zones.

Betalen kinderen ook het zonetarief?
Kinderen tot 4 jaar reizen gratis als de pashouder waarmee zij reizen ouder is dan 11 jaar.
Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen hetzelfde tarief als de pashouder waar zij mee reizen. Er mogen maximaal 3 kinderen per betalende reiziger meereizen. De betalende reiziger moet ouder zijn dan 11 jaar.